Komponendid


Teksti koostanud: Merike Kahju

Vaatlused

Vaatlused on väljendused, mida me identifitseerime kui meie reaktsioonide stiimulit. Meie eesmärk on kirjeldada konkreetselt, täpselt ja neutraalselt seda, millele me reageerime, samamoodi nagu videokaamera jäädvustab momenti. See aitab luua teise inimesega jagatud reaalsuse.

Vaatlemise võti on oskus eristada oma kohtumõistmised, hinnangud või interpretatsioonid kirjeldusest, mis juhtus. Näiteks, kui me ütleme:”Sa oled jõhker,” ei pruugi teine inimene nõustuda, samas, kui me ütleme:”Kui sa sisenesid, siis ei öelnud sa mulle tere,” siis teine inimene tunneb tõenäoliselt ära momendi, mida kirjeldati.

Kui me oleme võimelised kirjeldama seda, mida me näeme või kuuleme – vaatluste keeles – segamata seda enda hinnanguga, siis suurendame tõenäosust, et isik, kes meid kuuleb, kuulab seda, esimest sammu, ilma tahtmata kohemaid vastata ja ta on rohkem valmis (tahab) kuulama meie tundeid ja vajadusi.

Õppimine – kuidas tõlkida kohtumõistmist ja interpretatsioone vaatluste keelde – viib meid eemale õige/vale mõtlemisest ja aitab võtta vastutust oma reaktsioonide eest, juhtides meie tähelepanu meie vajadustele kui meie tunnete allikale (source) teise inimese asemel. Sel viisil saavad vaatlused, sillutades teed suuremale ühendusele iseenda ja teistega, nähtavaks kui otsustavad ehitusplokid sügava teadlikkuse muutuse suunas.

Tunded

Tunded (feelings) esindavad meie emotsionaalseid kogemusi ja psüühilisi tundmusi (sensations), mis on seostatud meie vajadustega, mis on saanud rahuldatud või on jäänud rahuldamata (vaata allpoolt). Meie eesmärk on identifitseerida ja nimetada need tunded, millisel sügavusel me seda teha valime.

Tunnete identifitseerimise ja väljendamise võti on tähelepanu keskendamine sõnadele, mis kirjeldavad meie kogemust, sõnade asemel, mis kirjeldavad meie interpretatsiooone inimeste tegudest. Näiteks:”Ma tunnen üksindust” kirjeldab meie sisemist kogemust, samal ajal kui “Ma tunnen, et sa ei armasta mind,” on interpretatsioon sellest, kuidas teine inimene tunneb.

Kui me oleme võimelised väljendama oma tundeid, siis oleme me protsessi alguses võtmaks vastutust kogemuse eest, mis aitab teistel kuulata, mis on oluline meie jaoks, kuulmata enese kritiseerimist või häbistamist. See suurendab tõenäosust, et nad vastavad sellisel viisil, mis rahuldab mõlema vajadusi hoolimise ja koostöö järele.

Tunnete leht selles jaotusmaterjalis ei ole lõplik, seda pakutakse kui meenutust meie emotsionaalsest rikkusest. Veelgi enam, seal võib olla mõningaid vastuolusid, et kas kõik sõnad lehel tähistavad tegelikult tundeid. Eesmärk on kätte saada sügavaimad tunded, mis on meie jaoks tõelised mingis situatsioonis.

Vajadused

Meie vajadused on meie sügava jagatud inimlikkuse väljendus. Kõik inimolendid jagavad võtmevajadusi ellujäämiseks: jook (hüdratsioon), söök (toitumine), magamine (puhkus), peavari (turvalisus), sõpruskond (ühendus). Samuti jagame me ka paljusid muid vajadusi, ehkki me võime kogeda neid erineval määral ja rohkem või vähem erineva intensiivsusega.

VVS kontekstis viitavad vajadused sellele, mis on kõige elavam meis: meie tuumväärtused ja sügavaimad inimlikud igatsused. Meie vajaduste mõistmine ja nimetamine ning ühenduse saamine oma vajadustega aitab meil parandada nii suhteid iseendaga, kui soodustab ka teiste mõistmist, nii et me oleme tõenäoliselt võimelised tegema selliseid tegusid, mis rahuldavad kõigi vajadusi.

Vajaduste identifitseerimise ja väljendamise võti on tähelepanu keskendamine sõnadele, mis kirjeldavad jagatud inimkogemusi, sõnade asemel, mis kirjeldavad konkreetseid strateegiaid nende vajaduste rahuldamiseks. Näiteks:”Ma tahan, et sa tuleksid minu sünnipäevapeole” võib olla teatud strateegia rahuldamaks armastuse ja ühenduse vajadust.

Kas meie vajadused saavad rahuldatud või mitte, sellest on otseselt põhjustatud meie selle hetke tunded. Saades ühenduse oma vajadustega, võtame me täieliku vastutuse oma tunnete eest, vabastades ennast ja teisi süüdistustest(blame) ja vigadest (fault). Ja väljendades unikaalset versiooni jagatud inimlikest vajadustest, loome suurema võimalused teise inimese jaoks näha meie inimlikkust ja enese jaoks kogeda empaatiat ning mõistmist.

Vajaduste leht selles jaotusmaterjalis ei ole mingil juhul lõplik. Seda pakutakse teile eesmärgiga toetada teid oma enda vajaduste nimetamisel ja kogemistl ja teiste vajaduste aimamisel. Vajadused sellel lehel on kirjas kõige abstraktsemas, üldisemas ja universaalsemas vormis. Iga inimene võib enda sees leida nende laiade kategooriate erilisi nüansse ja maitset/hõngu.

Palved

Palved (requests) on väljendid, millest me arvame, et need aitavad meil rahuldada oma vajadusi. Need on (in effect?) strateegiad meie vajaduste rahuldamiseks. Meie eesmärk on identifitseerida ja väljendada spetsiifilised tegevused, mis meie arvates teenivad seda eesmärki.

Antud momendil on see meie ühendus teistega, mis määrab nende meie palvele vastamise kvaliteedi. Seepärast on sageli meie momendi palved “ühendavad palved”, kavatsetud suurendama ühendust ja määratlema, kas me oleme piisavalt ühendatud, et liikuda edasi ” tegevuse palumisele”. Ühendava palve näiteks võiks olla: “Kas sa ütleksid mulle, kuidas see tundub sulle?”. Tegevuse palve näiteks võiks olla: “Kas sa tahaksid võtta oma kingad jalast, kui sa sisened majja?”.

Palve vaim (spirit) toetub meie tahtmisele kuulata “ei’d” vastuseks ja jätkata dialoogi iseenda või teistega selliselt, et rahuldada igaühe vajadusi. Selle tunnistuseks, kas me esitame palve või nõudmise, on tihti meie vastus sellele, kui meie palve tagasi lükatakse. Nõudmine viib tagajärgedeni, palve viib enamasti edasisele dialoogile.

Võti palvete identifitseerimiseks ja väljendamiseks on keele kasutamine, mis on konkreetne ja võimalikult teostatav ning mis on tõeline palve, mitte nõudmine. Näiteks, “Ma tahaksin, et sa tuleksid alati õigeaegselt”, on vaevalt teostatav, samal ajal, kui “Kas sa tahaksid veeta 15 minutit minuga, rääkides sellest, mis aitaks sul tullea kell 9 hommikul meie kohtumisele?” on konkreetne ja teostatav. Samal ajal, kui isik võib nõus olla esimese väljendusviisiga (“Jah, ma tulen õigeks ajaks”), siis meie sügavamad vajadused – ühenduse, kindluse, vastutusvõimelisuse, austuse või muu järele – saavad vaevalt rahuldatud.

Kui me oleme võimelised väljendama selget oma palvet, siis suurendame me tõenäosust, et isik , kes kuulab meid, kuuleb meie väljendusi palvetena, mitte nõudmistena ja et nad kogevad valikuvõimalust vastamisel. Tagajärjeks, samal ajal kui me ei pruugi saada viivitamatut toetust oma soovidele, on tõenäolisem see, et me saame oma vajadused rahuldatud mingi aja jooksul.

Selgete palvete väljendamine ja oma teadlikkuse lülitamine nõudmiste asemel palvete väljendamisele, on enamiku inimeste jaoks suurt väljakutset esitavad oskused. Kuid just see, neljas samm, on kriitilise tähtsusega meie võimekusele luua sellist elu, nagu me soovime.