Vajadused


Alljärgnev nimekiri ei ole ei ammendav ega määrav. See leht on mõeldud alguspunktina, et toetada igaüht, kes soovib end siduda eneseavastamise süvendamise protsessiga ja toetada suuremat mõistmist ja ühendust inimeste vahel.

ÜHENDUS
Aktsepteerimine
Kiindumus
Tunnustus
Kuuluvus
Kooperatsioon
Suhtlemine
Lähedus
Ühtsus
Seltsimine
Kaastunne
Teistega arvestamine
Kokkusobivus
Empaatia
Kaasaarvamine
Intiimsus
Armastus
Ühtsus
Hoolitsus
Austus/eneseaustus
Turvalisus
Kaitstus
Stabiilsus
Toetus
Teada ja olla teatud
Näha ja olla märgatud
Mõista ja olla mõistetud
Usaldus
Soojus
AUSUS
Autentsus
Ausameelsus
Kohalolemine

MÄNG
Rõõm
Huumor

RAHU
Ilu
Ühtekuuluvus
Muretus
Võrdsus
Harmoonia
Inspiratsioon
Kord

FÜÜSILINE HEAOLU
Õhk
Toit
Liikumine
Puhkus/uni
Seksuaalne eneseväljendus
Turvalisus (kaitse eluohtlike situatsioonide eest)
Peavari
Puudutus
Vesi
TÄHENDUS
Teadlikkus
Elu pühitsemine
Väljakutse/võimalus
Selgus
Kompetentsus
Teadvustunud olek
Panustamine
Loovus
Avastamine
Tõhusus
Efektiivsus
Kasv
Õppimine
Leinamine
Osalemine
Eesmärk
Eneseväljendamine
Stimulatsioon
Mõistmine

AUTONOOMIA
Valik
Vabadus
Ruum
Spontaansus